top of page

Zapraszamy do zapoznania się z wirtualnymi ścieżkami edukacyjnymi opracowanymi  w projekcie pn. „Renowacja drewnianego kościoła p.w. Świętego Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej wraz z modernizacją wystawy stałej, jako ważnego obiektu dziedzictwa kultury”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V RPOWM „Gospodarka przyjazna środowisku”. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe. Ścieżki te dostępne są również w kiosku multimedialnym w drewnianym kościele p.w. św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej, w Izbie Pamięci św. Stanisława Papczyńskiego.

logaue.png
bottom of page