top of page

Projekt pn. „RENOWACJA DREWNIANEGO KOŚCIOŁA P.W. MICHAŁA ARCHANIOŁA W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ WYSTAWY STAŁEJ, JAKO WAŻNEGO OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTURY NARODOWEJ” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V RPOWM „Gospodarka przyjazna środowisku”. Działalnie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

bottom of page