top of page

SAKRAMENTY

Chrzest św.

Miesiąc przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 12.30. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie. Raz w miesiącu zawsze w druga sobotę miesiąca o godz. 17:00 w sali klasztoru jest spotkanie dla rodziców i chrzestnych (jeśli jest taka możliwość ich obecności).

 

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia,

 • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,

 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,

 • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
  a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

Bierzmowanie

Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają.

Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić (kontaktują się z ks. Proboszczem)

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy drugiej gimnazjum, w miesiącu wrześniu.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Jeżeli ktoś nie jest z naszej parafii a chce u nas przyjąć sakrament bierzmowania winien również jak najszybciej dostarczyć zgodę na bierzmowanie poza parafia od swojego ks. Proboszcza.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

 

 • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. / proponowana o godz 18.00 /,

 • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu / najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca /,

 • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania - raz w miesiącu / druga niedziela miesiąca dla klas 2 lub trzecia niedziela miesiąca dla klas 3 /, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym / październik /, Roratach, Drodze Krzyżowej.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

Eucharystia - I Komunia św.

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin zwyczajowo wyznaczony jest na niedziele przed Bożym Ciałem. Rocznica I Komunii św. zaś przypada w niedzielę po Bożym Ciele. 

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu / na początku roku szkolnego /. W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka (zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii) oraz zgodę n komunie poza parafia jeżeli dziecko chce przystąpić do komunii w naszej parafii a nie mieszka na naszym terenie.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.9.30 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci. Raz w miesiącu wg. planu rozdanego na początku przygotowań odbywają się spotkania dla rodziców na których przekazywane są bieżące informacje.

Pokuta i Pojednanie - Spowiedź

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Spowiedź św. w naszej Parafii w niedzielę podczas każdej Mszą św. w dni powszednie podczas wieczornej Mszy św. oraz w czasie adwentu i Wielkiego Postu również podczas porannych Mszy św. oraz na każdorazową proźbę.

Warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.

 • Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.

 • Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.

 • Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).

 • Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

Namaszczenie chorych

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • jeśli jest przewlekła choroba,

 • osobom starszym wiekiem,

 • przed operacją medyczną,

 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!

Książa odwiedzają chorych w I-wsze Pt miesiąca, po wcześniejszym zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 

Kapłana z posługą do chorego lub umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze dnia lub nocy.

 

Kapłaństwa

Katolicy w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Zachęcamy do modlitwy o powołania z naszej parafii oraz do Zgromadzenia Księży Marianów i sióstr Imienia Jezus. 

Małeństwo

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Na miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

 • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),

 • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),

 • Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej,

 • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne,

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku "ślubu konkordatowego"),

 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

Zwyczajowo młodzi ubierają kościół na dzień ślubu.

Please reload

bottom of page